Onderwerpen die worden behandeld:

Inhoud ontruimingsoefening:

Voorbereiding en planning:

Een duidelijke oefeningsdoelstelling en planning, inclusief het vaststellen van de te oefenen scenario’s en de timing van de oefening.

Communicatie:

Informatie over hoe de deelnemers worden geïnformeerd over de oefening, hoe ze op de hoogte worden gebracht van de noodsituatie en welke communicatiemiddelen worden gebruikt.

Rolverdeling:

Aanwijzing van verantwoordelijke personen, zoals de ontruimingsleider, de communicatiecoördinator en de persoon die de noodoproep doet.

Oproep tot ontruiming:

Het activeren van het alarmsysteem of de melding van de noodsituatie om de evacuatie te starten.

Evacuatieprocedure:

Instructies voor deelnemers over hoe ze het gebouw moeten verlaten, welke evacuatieroutes ze moeten volgen en waar ze zich moeten verzamelen.

Specifieke scenario’s:

Het simuleren van verschillende noodsituaties, zoals brand, gaslek, bommelding of andere relevante situaties.

Hulpmiddelen en uitrusting:

Het controleren van de beschikbaarheid en het gebruik van hulpmiddelen zoals brandblussers, EHBO kits en andere noodapparatuur.

Noodoproep:

Het simuleren van het bellen van de hulpdiensten en het verstrekken van de nodige informatie.

Samenwerking en coördinatie:

Het benadrukken van de rol van deelnemers bij het helpen van anderen, samenwerken met de ontruimingsleider en andere teamleden.

Verzamelplaats:

Instructies voor deelnemers over waar ze zich na de evacuatie moeten verzamelen en wachten.

Evaluatie en feedback:

Het bespreken van de prestaties en het identificeren van verbeterpunten na afloop van de oefening.

Noodprocedures:

Het benadrukken van de noodprocedures en protocollen die in acht moeten worden genomen, zoals het niet teruggaan naar het gebouw totdat dit veilig is verklaard.


Duur cursus:

De duur van de Ontruimingsoefening cursus hangt af van meerdere factoren.

U kunt een duur verwachten van ongeveer 2 uur


Vanaf hoeveel personen:

deze cursus die wij geven is vanaf 6 personen en maximaal 12 personen per les. Bij aantallen minder dan 6 personen in overleg.

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.