Onderwerpen die worden behandeld:

Beheerder brandmeldinstallatie


  • 1. beheer van de brandmeldinstallatie
  • 2. periodieke controles
  • 3. onderhoudswerkzaamheden.

Inhoud cursus:

Wet en regelgeving:

Inzicht in de wettelijke vereisten en voorschriften met betrekking tot brandmeldinstallaties, inclusief de relevante normen en richtlijnen.

Soorten brandmeldsystemen:

Kennis van de verschillende soorten brandmeldsystemen, zoals conventionele systemen, adresseerbare systemen, en draadloze systemen.

Componenten van brandmeldinstallaties:

Een overzicht van de verschillende componenten van een brandmeldsysteem, inclusief rookmelders, handmelders, brandmeldcentrales en sirenes.

Installatie en onderhoud:

Instructies voor het correct installeren en onderhouden van brandmeldsystemen om ervoor te zorgen dat ze optimaal functioneren.

Alarm en evacuatieprocedures:

Leren hoe te reageren op alarmen, evacuatieprocedures, en de communicatie met hulpdiensten.

Foutopsporing en probleemoplossing:

Diagnose van storingen en problemen met brandmeldsystemen en het kunnen uitvoeren van basisreparaties.

Rapportage en documentatie: 

Het bijhouden van vereiste documentatie, rapporten en logboeken voor inspecties en wettelijke naleving.

Noodplanning:

Het ontwikkelen van noodplannen en procedures in geval van brandmeldingen en noodsituaties.

Praktijkcases en oefeningen:

Praktische toepassingen en simulaties om de beheerder vertrouwd te maken met reële situaties.


Duur cursus

De duur van de cursus Beheerder brandmeldinstallatie hangt af van meerdere factoren.

U kunt een duur verwachten van ochtend tot avond


Vanaf hoeveel personen:

Deze cursus die wij geven is vanaf 6 personen en maximaal 12 personen per les. Bij aantallen minder dan 6 personen in overleg. Heeft u vragen? neem contact op.