Onderwerpen die worden behandeld:

 Onderwerpen die worden behandeld bij onze BHV ploegleider cursus:

  • Wet en regelgeving Bedrijfshulpverlening en de Ploegleider
  • Werken met scenario’s
  • Leidinggeven aan de BHV-inzet
  • Alarmering- en communicatiemiddelen

Inhoud cursus:

Leiderschapsvaardigheden:

Het ontwikkelen van leiderschapskwaliteiten, waaronder communicatie, besluitvorming, motivatie en conflictbeheer.

Teamontwikkeling:

Het begrijpen van de fasen van teamontwikkeling en hoe deze te beheren om een effectieve en cohesieve ploeg te creëren.

Doelstellingen en planning:

Het stellen van doelen voor het team en het ontwikkelen van strategische plannen om deze doelen te bereiken.

Communicatie:

Effectieve communicatievaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk, en het vermogen om te luisteren naar de behoeften en feedback van teamleden.

Rol van de ploegleider:

De verantwoordelijkheden en taken van een ploegleider, inclusief het beheren van middelen, het toewijzen van taken en het bewaken van de voortgang.

Probleemoplossing en besluitvorming:

Het ontwikkelen van vaardigheden om problemen te identificeren, analyseren en oplossen, en het nemen van effectieve beslissingen.

Motivatie en teambuilding:

Methoden om teamleden te motiveren, te inspireren en te betrekken, en het creëren van een positieve teamcultuur.

Conflicthantering:

Het herkennen en effectief omgaan met conflicten binnen het team.

Leiderschapsethiek:

Het herkennen en effectief omgaan met conflicten binnen het team.

Leiderschapsethiek:

Begrip van ethische kwesties en verantwoord leiderschap.

Resultaatgerichtheid:

Het meten van de prestaties van het team en het behalen van resultaten.

Rapportage en documentatie:

Het bijhouden van verslagen en documentatie met betrekking tot de prestaties van het team en het behalen van doelen.

Heeft u meer vragen over onze BHV ploegleider cursus? neem  contact met ons op.


Duur cursus:

Ploegleider BHV basis:

  • De cursus duurt 8 uur. (verdeelt over 1 dag)

Ploegleider BHV herhaling:

  • De cursus duurt 8 uur. (verdeelt over 1 dag)


Vanaf hoeveel personen:

deze cursus die wij geven is vanaf 6 personen en maximaal 12 personen per les. Bij aantallen minder dan 6 personen in overleg. Heeft u vragen? Neem contact op.