fbpx
tel:06-48155285

RI&E Plan

Opstellen RI&E plan

Het is belangrijk om risico’s die verbonden zijn aan het werkproces te voorkomen of te beperken. Door onveilig werken is het mogelijk dat uw personeel uitvalt door een ongeval of beroepsziekten. Goede arbeidsomstandigheden creëren is dus van essentieel belang voor uw bedrijf.

De risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) zet alles op een rijtje met betrekking tot veiligheidsrisico’s, zodat u de maatregelen kunt nemen die leiden tot een veiligere werksituatie.

Wat kunt u verwachten:

Onze veiligheidsdeskundige helpt u met het op de juiste manier documenteren en opstellen van het:

  • RI&E Plan
  • BHV en ontruimingsplan
  • Vluchtplattegrond

Op basis van de evaluatie zal er een eindrapportage inclusief een plan van aanpak voor u worden opgesteld. Met het plan van aanpak heeft u een beter inzicht en kunt u acties ondernemen binnen uw bedrijf om de risico’s te elimineren dan wel de risico’s te beheersen.

Arbo wetgeving

Elke organisatie is volgens de Arbowet (artikel 5) verplicht om te onderzoeken of het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van de medewerkers. Dit onderzoek, dat schriftelijk wordt vastgelegd, heet een Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) en is een praktisch hulpmiddel om de risico’s in uw bedrijf in kaart te brengen.

De RI&E bevat onder meer: Arbo- en ziekteverzuimbeleid, Algemene voorzieningen, Algemene inrichting gebouwen, werkplekken, terreinen en Bedrijfshulpverlening, Fysische factoren, Gevaarlijke stoffen en biologische agentia, Fysieke belasting, Werkplekinrichting, Arbeidsmiddelen, Persoonlijke beschermingsmiddelen, Functie-inhoud en werkdruk, Werk- en rusttijden.

Offerte aanvragen

7 + 4 =

*=verplicht