Training Kleine Blusmiddelen

In deze cursus wordt ingegaan op de manieren waarop u, met de kleine blusmiddelen een beginnende brand kunt blussen. In de praktijk is namelijk gebleken dat 40% van de beginnende branden met kleine blusmiddelen kan worden geblust.

In de cursus komen allereerst de regels die gelden bij het optreden na de ontdekking van brand aan de orde. Vervolgens wordt aandacht besteed aan het verschijnsel brand; wat is brand, hoe ontstaat het en hoe is het te blussen. Daarna wordt ingegaan op het blussen van een beginnende brand met kleine blusmiddelen. Het doel van deze cursus is, hoe veilig te kunnen werken met de kleine blusmiddelen.

De opleiding is opgebouwd uit de volgende onderdelen:
  • 1. geven van een melding intern – extern
  • 2. kennis van de soorten brand en de indeling in brandklasse
  • 3. inzicht in de werking van de blusstoffen
  • 4. inzicht in de werking van de kleine blusmiddelen
  • 5. het kunnen verrichten van blussingen met de kleine blusmiddelen

examen bestaat uit een praktijkdeel blussen van een beginnende brand. Het certificaat is één jaar geldig. Kandidaten die aan dit onderdeel hebben deelgenomen en dat met een voldoende hebben afgerond, ontvangen een certificaat kleine blusmiddelen van BHV in bedrijf. Deze opleiding duurt 3 uur. Deelname incompany minimaal 6 en maximaal 18 personen. Bij minder dan 6 of meer dan 18 personen in overleg.